Websites gratis beveiligen met SSL/TLS-certificaten

Een website beveiligen met een gratis SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten.
 2. Klik op Gratis ophalen onder “Basisbeveiliging”.
 3. Geef het e-mailadres op dat zal worden gebruikt voor belangrijke meldingen en voor het herstellen van verloren sleutels.
 4. Selecteer wat u naast het hoofddomein verder nog wilt beveiligen:
  • Als u het www-subdomein en/of domeinaliassen gebruikt, zorg dan dat het selectievakje “Voeg het subdomein ‘www’ toe voor het domein en elk geselecteerd alias” is geselecteerd.
  • Als u webmail gebruikt, zorg dan dat het selectievakje “Webmail beveiligen voor dit domein” is geselecteerd.
  • Als u gebruik maakt van alles wat hierboven wordt genoemd plus nog andere subdomeinen, selecteert dan het keuzerondje “Beveilig het wildcard-domein (inclusief www en webmail)”.
 5. Klik op Gratis ophalen.

Er zal een SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt worden uitgegeven en automatisch geïnstalleerd.

Notitie: Als u een domein beveiligt met een SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt en vervolgens nieuwe domeinen, subdomeinen, domeinaliassen of webmail aan het abonnement toevoegt, dan kan SSL It! deze automatisch voor u beveiligen door het SSL/TLS-certificaat opnieuw uit te geven. Hiervoor gaat u naar Websites & domeinen **> uw domein > **SSL/TLS-certificaten, waar u de optie “Houd websites beveiligd” inschakelt.