Ik heb interesse in een domeinnaam die bij jullie is geregistreerd. Hoe kom ik in contact met de houder van de domeinnaam?

Site Hosting verstrekt geen klantgegevens aan derden en we bemiddelen ook niet in het (ver)kopen van domeinnamen. Wél kunnen we jouw interesse kenbaar maken bij onze klant. De klant kan dan eventueel contact met jou opnemen.

Wil je dat Site Hosting jouw interesse kenbaar maakt? Stuur dan een e-mail naar sales@sitehosting.nl en vermeld hierin de gegevens die wij kenbaar mogen maken naar onze klant. Vermeld in elk geval je N.A.W. gegevens, het vermelden van een bedrag mag en kan de interesse wekken van de klant maar is niet verplicht.